Støjdæmpende hegn til Psykiatrisk afdeling i Vejle

Ved psykiatrisk afdeling har vi leveret og monteret

272 meter NoiStop støjhegn med en færdig højde på 1.800 mm.

Samt 170 l.bm. Pallas stålmåttehegn med en færdig hegnshøjde på 1.900 mm.

For at højne sikkerheden til den nærtliggende jernbane samt sænke støjindfaldet har vi opsat en fuldt gennemtænkt sikkerhedsløsning.

Det Støjdæmpende hegn er udført med en støjsluse til haverne, for at opretholde det lave støjniveau og samtidig give en pæn adgangsvej til området.

I forlængelse af støjmuren er hegnslinjen fortsat med et Pallas stålmåttehegn hvilket giver en naturlig og flot overgang mellem de 2 forskellige hegnstyper.

Alle materialer er leveret i varmt galvaniseret jern, hvilket sikrer minimal vedligeholdelse.

Da hegnet er opsat tæt på banelinjen, blev der stillet store sikkerhedsmæssige krav.

Da alle vores montører er uddannet til at arbejde ved banen, kunne vi tilgå opgaven uden ekstern arbejdskraft eller forsinkelse grundet uddannelse.