Effektive Sikkerhedsforanstaltninger implementeret af SER Hegn

Effektive Sikkerhedsforanstaltninger implementeret af SER Hegn hos Post Nord i Køge

I et nyligt samarbejde mellem SER Hegn og Post Nord i Køge er der blevet implementeret en række avancerede sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte og optimere faciliteterne.

Dette omfattende projekt inkluderede ikke kun installationen af 2 Halsang Valhalla fritsvævende foldeporte, 7 pullerter, 1 lystmast og 4 fotoceller, men også nedtagning/demontering af eksisterende skydeporte og Bomanlæg.

Infrastrukturforbedringer

Yderligere infrastrukturforbedringer omfattede tilretning af eksisterende kantsten, belægning, asfalt samt nedgravning af tom-rør og kabelbrønde ved området.
Der blev også etableret et vejbump med en bredde på 8 meter, med 1 meter flad asfalt på hver side af bumpet for at forhindre udskridning.
To skilte med teksten “Bump Max 20 Km/T” er blevet leveret og monteret for tydelig kommunikation til trafikanterne.

Halsang Valhalla Fritsvævende Foldeporte:

En af hovedkomponenterne i dette projekt er installationen af to Halsang Valhalla fritsvævende foldeporte. Disse porte er ikke kun visuelt imponerende, men de tjener også som effektive adgangspunkter, der kan tilpasses og styres efter behov. Den fritsvævende mekanisme giver en problemfri og sikker adgangsoplevelse for personalet ved Post Nord.

Pullerter til ekstra beskyttelse:

For yderligere at styrke sikkerheden omkring faciliteterne har SER Hegn leveret og installeret syv robuste pullerter. Disse pullerter tjener som fysiske forhindringer og er strategisk placeret for at sikre, at uautoriseret adgang eller køretøjer ikke kan komme ind på området uden tilladelse. Dette skaber en ekstra beskyttelseslag og bidrager til at opretholde sikkerheden.

Lystmast og Fotoceller:

Projektet omfattede også implementeringen af en lystmast for at forbedre områdets belysning om natten, hvilket ikke kun øger sikkerheden, men også skaber et mere behageligt arbejdsmiljø. Fire fotoceller blev også installeret for at registrere og reagere på bevægelse, hvilket yderligere forstærker sikkerheden ved at give realtidsinformation om potentielle aktiviteter i området.

 

SER Hegn har ikke blot fuldført, men forfinet sikkerhedsinfrastrukturen hos Post Nord i Køge ved at levere og installere avancerede
sikkerhedsforanstaltninger samt gennemføre betydelige infrastrukturforbedringer.
Dette projekt demonstrerer SER Hegns ekspertise i skræddersyede løsninger, der opfylder specifikke behov og sikrer optimal beskyttelse for deres kunder