Den europæiske CE-mærkning af sikkerhedsinstallationer er blevet skærpet: Hvad betyder det egentligt?

Sikkerhedsinstallationer som sving- og skydeporte er store tunge maskiner med elementer, der flyttes automatisk. Til daglig passerer mange køretøjer og mennesker disse porte. Derfor er det meget vigtigt, at alle sikkerhedsinstallationer opfylder de europæiske sikkerhedskrav og har CE-mærkning.

Påviseligt sikkert produkt

CE står for Conformité Européenne, eller “i overensstemmelse med europæiske direktiver”.  I henhold til lovgivningen kræves der CE-mærkning til produkter som sving- og skydeporte, der sælges på det europæiske marked. Hvis et produkt har CE-mærkning, viser du som producent, at du opfylder alle de væsentlige europæiske sikkerheds-, sundheds- og miljøbeskyttelseskrav, der stilles til dit produkt. Når du som kunde køber et produkt med CE-mærkning, kan du derfor gå ud fra, at du køber et sikkert produkt.

Bevisbyrde i forbindelse med skadeserstatningskrav

CE-mærkningen er en erklæring om, at det pågældende produkt er sikkert. Derfor kan den også bruges som bevisbyrde i forbindelse med skadeserstatningskrav. Mærkningen siger dog ikke noget om kvaliteten af installationen. Til at bestemme kvaliteten er der andre direktiver til producenter.

Skærpelserne af sikkerhedskravene til CE-mærkning

Kravene til CE-mærkning af nye sikkerhedsinstallationer bliver strengere. Det betyder i øvrigt ikke, at eksisterende porte med CE-mærkning derfor pludselig er usikre. Men hvad betyder tilpasningerne præcist? Dette er de vigtigste skærpelser, som inden længe vil være gældende:

1. Personer som kører med på en drevet skydeport

Personer som kører med på en port er en af de nye farer, der er nævnt i den skærpede standard. En port skal kunne detektere, at der befinder sig en person på den bevægelige del. I dette tilfælde skal porten stoppe i god tid eller vende tilbage for at beskytte personer. Det sker allerede på nuværende tidspunkt, men reglerne herfor bliver endnu strengere.

2. Ekstra fotocelle til drevne skydeporte

Porte har mange detekteringssystemer, som f.eks. sikkerhedslister. Det er en gummiliste, som afgiver et signal, når der udøves tryk på listen, hvorefter porten stopper og vender tilbage. Derudover er porten udstyret med en fotocelle, som er en sensor, der detekterer personer eller genstande. En ekstra fotocelle – foruden den eksisterende fotocelle – skal gøre detektering af personer eller genstande endnu mere nøjagtig.

3. Tilladte kræfter på bag- og forsiden af drevne skydeporte

I den eksisterende standard er allerede specificeret, at porten ikke må udøve for stor kraft, når den lukkes. Det gælder for den såkaldte forside. Når porten åbnes, skubbes den bevægelige del af porten bagud. I den nye standard er specificeret, at også de tilladte kræfter på bagsiden skal være begrænset.

4. Sikkerhedsafstand mellem hegnet og drevne skydeporte

Er der et tilstødende hegn i nærheden af den bevægelige del af porten? Så skal rummet mellem hegnet og porten være en sikker afstand, så ingen personers lemmer kan blive klemt. De nøjagtige afstande er afhængige af, hvor finmasket det tilgrænsende hegn er. Jo større maskerne i hegnet er, jo større skal afstanden være mellem porten og hegnet.

5. Beskyttelse mod væltning til svingporte

Svingporte er som regel meget store. Hvis en tung svingport vælter, kan konsekvenserne være meget store. Derfor står der i den nye standard, at hvis et hængsel på en sådan port svigter eller knækker, må fløjen aldrig vælte. Producenter skal derfor tilføje en ekstra sikkerhedsanordning til svingporten.

6. Ekstra fotocelle til drevne svingporte

I den eksisterende standard er det fastsat, at elektrisk drevne svingporte skal være udstyret med en fotocelle, som detekterer personer, når porten lukkes. I den nye standard skal svingporte også være udstyret med en fotocelle, som detekterer, når porten åbnes.

Hvad skal du gøre nu?

Skærpelserne af sikkerhedskravene vedrører sikkerhedskravene til nye sikkerhedsinstallationer. Herunder står de vigtigste punkter, du skal vide som facility chef, administrator eller ejer af porte:

  • Dine eksisterende porte med CE-mærkning er stadig fuldstændigt sikre, forudsat at portene vedligeholdes ifølge protokollen.
  • Det forventes, at nye porte skal have den nye CE-mærkning i september 2021. Når du køber nye porte, behøver du ikke selv at foretage dig noget. På dette tidspunkt vil en port kun få CE-mærkningen, hvis den opfylder den nye standard.
  • Du kan vælge at tilpasse dine eksisterende port med CE-mærkning til den nye standard, så portene opfylder de nyeste sikkerhedskrav. Det betyder, at der skal foretages fysiske tilpasninger på dine porte, eksempelvis montering af ekstra fotoceller eller montering af en beskyttelse mod at vælte. Det er dog ikke obligatorisk at tilpasse portene.

Flere oplysninger

Har du brug for rådgivning eller oplysninger til din sikkerhedsinstallation, er du velkommen til at kontakte en af vores sikringseksperter her.