Fortrolighedserklæring

Denne fortrolighedserklæring gælder for de personoplysninger, SER-Hegn (I det følgende kaldet SER-hegn eller vi/os/vores) indsamlet og behandler som dataansvarlig i løbet af dine interaktioner på vores hjemmeside og med vores virksomhed. Bl.a. ved besøg af hjemmeside, brug eller køb af produkter eller tjenester, nyhedsbreve og kontakt til kundeservice.

Denne fortrolighedserklæring kan blive opdateret, så tjek venligst regelmæssigt for eventuelle ændringer. Ved at give os dine personlige data og ved at benytte vores hjemmeside, accepterer du denne erklæring.

Kontakt os hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedserklæring eller til behandling af dine personoplysninger.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Årsagerne til, at vi beder dig om at dele dine personlige data med os, omfatter, men er ikke begrænset til:

Vores websteder bruger cookies.

Denne fortrolighedserklæring gælder ikke for tredjepartswebsteder, der er linket fra vores websteder. Læs fortrolighedserklæringen på tredjepartswebsteder for mere information om, hvordan dine data håndteres.

Deling af dine personlige data

SER-Hegn er et Heras PERIMETER PROTECTION GROUP -selskab. Vi kan dele dine data med andre virksomheder inden for PERIMETER PROTECTION GROUP for at give dig oplysninger og tjenester, som du har anmodet om fra os, og for at forbedre vores tjenester.

Desuden deler vi dine data med tredjeparter – herunder men ikke begrænset til tjenesteudbydere, leverandører og kurerer – hvis det er nødvendigt for udførelsen af ​​en kontrakt, f.eks. For at levere produkter og/eller tjenester, som du har bestilt.

Vi indgår en behandlingsaftale med tredjeparter, der behandler dine data på vegne af SER-Hegn, og sikrer, at dine data behandles med samme niveau af sikkerhed og fortrolighed.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre det kræves eller er tilladt ved lov.

Sikkerhed

Vi bestræber os på at holde dine data sikre. Vi har passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads for at forhindre misbrug og tab af dine data eller uautoriseret adgang til dine data.

Tilbageholdelsesperiode

Vi opbevarer dine data, så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov.

Adgang til dine data

Du kan når som helst kontakte os for at finde ud af, hvilke personoplysninger vi har om dig og for at modtage en kopi af sådanne data. Du kan også få dine personoplysninger rettet eller slettet, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at opbevare oplysningerne.