Sønderborg

250 l.bm. flethegn med pigtåd, og 2 stk. dobbeltfløjet porte, og en ekstra indhegning til gasanlæg, bestående af Pallas stålmåttehegn, med 1 stk. låge og 1 stk. dobbeltfløjet port, samt pullerter som hindre påkørsel af hegn.