Nyt forskningscenter

Levering og opsætning af SER Heras Argos 7 meter bred skydeport med tilhørende 100 lbm hegn af typen SER Heras Pallas med en højde på 2 meter. Der er desuden leveret og opsat 1 stk. SER Heras Europa adgangslåge samt 3 stk. 10 meter flagstænger.

Kunden ønskede at vi bortskaffede jorden, rev pænt efter os samt såede græs. Hvilket vi naturligvis gerne gør!