Adskille gående og kørende trafik med hegn

Adskil gående og kørende trafik med hegn

Publikumshegn opsat til at adskille gående og kørende trafik. Dette er gjort med vores High Visibility G130 publikumshegn, der sikrer ekstra synlighed, på alle tider af døgnet. Hegnene er sikret mod storm, med jordspyd drevet i jorden.