Sådan sikrer du, at dine sikkerhedsinstallationer er fuldt CE-mærket

Sikkerhedsinstallationer såsom sving- og skydeporte er store tunge maskiner med elementer, der bevæges automatisk. Til daglig passerer mange køretøjer og mennesker disse porte, og derfor er det afgørende, at alle sikkerhedsinstallationer overholder de europæiske sikkerhedskrav og har en CE-mærkning.

Når en producent producerer en ny sikkerhedsinstallation til det europæiske marked, er virksomheden juridisk forpligtet til at sikre, at produktet overholder kravene for CE-mærkning. Men hvordan sikrer producenten, at produktet opfylder alle kravene?

Det er en omfattende proces at opnå CE-mærkningscertificering. Sådan bør det også være, fordi det omhandler din og dine medarbejderes sikkerhed samt sikkerheden af enhver, der har kontakt med og bevæger sig ind på din virksomhedsmatrikel. Kort sagt forløber processen således:

1. Risikoanalyse, evaluering og reduktion

Det første skridt er at identificere alle mulige farer og risici. Analysen vurderes ved hjælp af en risikograf. Fabrikanten beslutter derefter, hvilke farer der skal elimineres, og hvilke acceptable risici der er uundgåelige.

2. Design af sikre porte

En ny port skal være sikker at anvende. Overvej de faste afstande til dele i bevægelse og undgå skarpe dele. En producent skal også tage faktorer som vindbelastning og mekanisk stabilitet i betragtning. Alle disse aspekter skal dækkes og specificeres af producenten i et portdesign.

3. Test

På papiret kan designet af en ny port fungere godt, men det skal naturligvis gennemtestes. Fabrikanten tester porten i overensstemmelse med CE-mærkningens standarder og de krav, der stilles til produktet. Disse omfatter holdbarhed, afsporing, kraftmåling og slitage af komponenter. Visse prøver skal udføres af en uafhængig part (et bemyndigende organ). Først når der er udført en uafhængig test, og produktet har opfyldt alle kriterierne, udstedes der et sikkerhedscertifikat.

4. Dokumentation

En producent skal registrere alt vedrørende den nye port i en teknisk konstruktionsfil og opbevare den i mindst ti år. F.eks. tegninger, beregninger, risikolager, testresultater og angivelser. Virksomheden skal også give brugeren en brugervejledning til sikker brug og en logbog til vedligeholdelse.

5. Fabriksproduktionskontrol (FPC)

Fabrikanten skal garantere, at hver port, der produceres efter det nye design, fungerer på samme sikre måde. Derfor fastlægger producenten i dette trin procedurerne inden for organisationen i et FPC, en slags kvalitetshåndbog, der garanterer, at hvert produkt har samme præstationsniveau.

6. CE-mærkning

Når fabrikanten overholder alle ovennævnte direktiver og standarder og kan bevise det, følger den ønskede CE-mærkning. På denne måde forsikrer en producent kunderne om, at en port er i overensstemmelse med EU’s direktiver om sikkerhed.

Flere oplysninger

Har du brug for rådgivning eller oplysninger til din sikkerhedsinstallation, er du velkommen til at kontakte en af vores sikringseksperter her.